Előfizetési díj a 2021. évi 33. évfolyamra 4000 Ft
Befizethető a Budapesti Könyvszemle Alapítvány 10402166-21634716 számlaszámú KHB számlájára
Az átutalás Megjegyzés rovatában, kérjük, feltétlenül tüntessék fel a szállítási címet

Az előfizetéssel kapcsolatos további kérdéseiket e-mailben tudják elküldeni számunkra


A korábbi számaink megrendelhetők a www.konyveslap.hu oldalon