2018. nyár-télBÍRÁLAT

Malina János: Eszterháza, kiszínezve (Mőcsényi Mihály: Eszterháza korszakai)

Tőzsér János: Zenei antikvárium  (Demeter Tamás: A társadalom zenei képe: A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya)


Kovai Melinda: A szociológia határállapotai (Sik Domonkos: A szenvedés határállapotai: Egy kritikai hálózatelmélet vázlata;  Sik Domonkos: Válaszok a szenvedésre A hálózati szolidaritás elmélete)

Szíjártó Zsolt:
Muzeológia 2.0 (Fejős Zoltán: Új helyek, új metaforák: Közelítések a jelenkor múzeumi etnográfiájához; Frazon Zsófia (szerk.): …Nyitott múzeum…:Együttműködés, részvétel, társadalmi múzeum)

Molnár Antal: A prédikátorok rendje a középkori Magyarországon(Az első 300 év Magyarországon és Európában: A Domonkos-rend a középkorban. Szerk. Csurgai Horváth József)

Sebők Marcell: Történeti kirakós (Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya: Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon)
Mi a pálya?BIBLIOGRÁFIA

Fontos könyvek