2020. évi Révay-díj, laudáció:

A kritikai tevékenységért adható Révay József díját az Ókortudományi Társaság a 2019/20-as akadémiai évben Karsai Györgynek ítélte oda a Szilágyi János György életének dokumentumait közreadó, Kormoróczy Géza által szerkesztett Örvények fölé épülő harmónia c. könyvről írt recenziójáért. Az írás a Buksz 2019. évi összevont 3-4. számában jelent meg, a 130-tól, a 145. oldalig.
Karsai György írása bevezetőjében szerényen könyvismertetésnek nevezi műfaját, de ezt a meghatározást cáfolja a szöveg terjedelme és a benne megfogalmazódó kritikai nézőpont. Karsai György bemutatja a 1343 oldalas, kétkötetes kiadványt, de az anyag bemutatása közben folyamatosan látni engedi Komoróczy Géza nehéz szerkesztői döntéseit, valódi dilemmáit, melyek azzal a kérdéssel függnek össze, vajon olvasmánynak szánt kiadvánnyal van-e dolgunk, vagy dokumentumgyűjteménnyel, mely a magyarországi ókortudomány egyik legfontosabb alakjának, és kiemelkedő korszakának emlékeit gyűjti össze. Komoróczy Géza szerkesztőként legtöbbször az utóbbi megfontolás értelmében döntött, míg Karsai olvasóként közelít a kötetekhez, és itt megfogalmazott véleménye meggyőzően bizonyítja, hogy másnak is érdemes példáját követnie, így nem is mindig ért egyet a kötet szerkesztőjének döntéseivel. Karsai súlypontokat jelöl ki a hatalmas szövegfolyamban, és bár látszólag csak bemutatja ezeket, valójában magyarázza fontosságuk eredetét, és személyes ismerettel rajzol köréjük kontextust. Éppen ez teszi a terjedelmes írást különlegessé: Karsai György olvasói, értelmezői pozíciója egyszerre kritikai és kívülálló, de egyszersmind ugyanannak a történetnek a részeseként is alkotja meg véleményét.
Az Ókortudományi Társaság külön értékelte az írás címét is:


A BUKSZ – BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE

a Nyitott műhelyben
(Budapest XII.,  Ráth György utca 4.)

2017. április 5-én, szerdán 6 órai kezdettelBemutatjuk a lap legutóbbi, 2016. őszi‒téli számát és beszélgetünk vendégeinkkel

és a közönséggel.

 

2016/3-4 címlap

 

A HAMIS HÍREKRŐL, AVAGY ALTERNATÍV TÉNYEKRŐL

Molnár Péter: Nagy Károly Keleten – Egy legenda keletkezési mechanizmusai
c. tanulmányáról beszélget Klaniczay Gábor, Molnár Péter és Szvetelszky Zsuzsa

 

 „A néhai császár keleti útját tárgyaló középkori szövegek – olykor képi emlékek – vizsgálata azonban e legendakör furcsa világán belül is különösen nehéz terepnek számít. Nagy Károly ugyanis soha nem járt sem Konstantinápolyban, sem a Szentföldön. Ezzel természetesen tisztában voltak a nagy frank uralkodó idején működő évkönyvírók és közel kortárs életrajzírója, Einhard is. Az utóbbiak szövegei – főleg a nevezetes életrajz – a középkor későbbi korszakaiban folyamatosan hozzáférhetők voltak a múlt búvárai számára, ennek ellenére a chanson de geste-irodalom születésével párhuzamosan – bár nem az utóbbi műfajba tartozó szövegekben – mégis feltűnt a fiktív keleti utazás. A zömmel klerikus szerzők által, de „népnyelven” és döntően világi közönségnek készült chanson de geste-eknek a kezdetektől fogva kedvelt témája volt Nagy Károly személye és kora”.

 

A GLOBÁLIS ÉS A NEMZETI POLITIKA VISZONYÁRÓL

John Dunn: Meghatározatlan elsőbbség – A belpolitika és a nemzetközi viszonyok évezredei
c. előadásáról beszélget Hörcher Ferenc, Madarász Aladár és Trencsényi Balázs

 

Hont István történészi „víziójának magva benne van könyvei címében: a minden üzleti társadalmat átható, feloldhatatlanul feszült belpolitika egyfelől és az államok, polgárok, termelők és fogyasztók közti ingatag és végtelenül provokatív viszonyok másfelől minden eddig elgondolható – hát még a már megvalósult ‒ globális gazdaságban s talán azokban is, amelyek a jövőben valószínűleg létrehozhatók. Azt mondhatnánk, s ez egyáltalán nem képtelenség, hogy abból a világból, amelyben már régóta élünk, azt akarta elénk tárni, ami lehetővé tette az idei év két, következményekkel terhes politikai eseményét: a brit Brexit népszavazást és Amerika hipnotikus elnökválasztását.”
2017-ben is adójának EGY százalékával  támogathatja a BUKSZ megjelenését - A Budapest Könyvszemle Alapítvány adószáma: 19008044-1-43

Megjelent a BUKSZ 2016 tavaszi-nyári száma

Adójának EGY százalékával  támogathatja a BUKSZ megjelenését - A Budapest Könyvszemle Alapítvány adószáma: 19008044-1-43

A 2015 őszi-téli szám címlapja és tartalomjegyzéke

Címlap

  Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 2

A 2015 tavaszi-nyári szám címlapja és tartalomjegyzéke

Címlap

 Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 2


Megjelent a BUKSZ 2014 téli száma (a 101-ik)

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Kerekasztal-beszélgetés az OTKA megszűntetéséről a Nyitott Műhelyben (XII. Ráth György u. 4.) 2015. január 13-án, kedden, 19.00-tól.

Meghívó

Klaniczay Gábor beszélgetése Kertész Jánossal, Váradi Andrással és Zsoldos Attilával, valamint Körtvélyesi Zsolt elemzése a jogi változásokról és az Academia Europaea néhány tagjának nyílt levele a BUKSZ 2014. téli számában.

 

Megjelent a BUKSZ 100. száma (2014. ősz)!

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2014. nyári száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2014. tavaszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

A BUKSZ estje: "A barokk élesztése". 2014. május 6., 19 óra, Nyitott Műhely.

Meghívó

 

Előfizetési díj évi 3000 Ft. Befizethető a Budapesti Könyvszemle Alapítvány KHB számlájára.
Számlaszám: 10402166-21634716
Előfizetési csekk igényelhető e-mailen vagy telefonon: +36 30 567 6815

 

Megjelent a BUKSZ 2013. téli száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2013. őszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2013. nyári száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2013. tavaszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

A BUKSZ nyílt levele az MTA elnökének
itt.

 

Emlékeztető: a BUKSZ rejtvénye 2006-ból Klinghammer István akadémiai székfoglalójával (2005.02.15.) kapcsolatban

Valamint a megfejtés.

 

Megjelent a BUKSZ 2012. őszi-téli száma
(2013. január elején kerül a boltokba.)
A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

Ízelítő: BUKSZ-beszélgetés Lővei Pállal

 

Megjelent a BUKSZ 2012. nyári száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

A BUKSZ plágium-oldala: itt elérhető.

 

Megjelent a BUKSZ 2012. tavaszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

A BUKSZ új postacíme:

c/o Wessely Anna, ELTE TáTK
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

 

Megjelent a BUKSZ 2011. téli száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2011. őszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2011. nyári száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2011. tavaszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

A BUKSZ csatlakozik több lap és kiadó közös állásfoglalásához:

EL A KEZEKKEL A MAGYAR FILOZÓFUSOKTÓL!

A Magyar Nemzet méltatlan támadássorozatot indított a magyar filozófia, esztétika és klasszika-filológia kiváló képviselői ellen. Bacsó Béla, Heller Ágnes, Radnóti Sándor, Steiger Kornél, Vajda Mihály, Weiss János a kortárs magyar bölcsészet legjelentősebb alakjai közé tartoznak, tanulmányok, kötetek sokasága bizonyítja, tanítványaik, kollégáik, vitapartnereik személyes tanúsága igazolja ezt. Aki őket politikai kegyenceknek, sikkasztóknak, rablóbandának állítja be, az nemcsak e filozófusokat sérti meg, hanem egy egész szakmát.
Természetesen mindenkinek joga, a sajtónak pedig egyenesen feladata, hogy pályázaton elnyert közpénzek felhasználását firtassa. Csakhogy itt nem erről van szó. A támadásban semmiféle komolyan vehető tudományos vagy szakmai érv nem hangzott el, a cikkek tele vannak csúsztatásokkal, ártó szándékuk nyilvánvaló. Hangnemük, logikájuk egyes elemeiben emlékeztet a huszadik században már megélt értelmiség-ellenes kampányok némelyikének stílusára.
A megtámadott filozófusok anyagi felelősségét vizsgálják meg az erre hivatottak, ha ennek szükségét látják. Mi azonban, azok a szerkesztők és kiadók, akik tanulmányaikat, könyveiket olvassuk, akik írásaikat gondozzuk és kiadjuk, akik műveiket tanítjuk, vagy épp vitatkozunk velük, akik meg vagyunk győződve a megtámadott filozófusok szellemi rangjáról, tudományos felkészültségéről, akik nem vonjuk kétségbe az érintettek szakmai és etikai megbízhatóságát, akik olvasóik, kollégáik, tanítványaik, szerkesztőik, barátaik vagy csak távoli tisztelőik vagyunk, elhatárolódunk az ellenük indított lejárató-kampánytól, és nem adunk fórumot az ellenük irányuló, szakmailag megalapozatlan, politikai célú támadásoknak.

 

Megjelent a BUKSZ 2010. téli száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2010. őszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2010. nyári száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2010. tavaszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2009. téli száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2009. őszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2009. nyári száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

 

Megjelent a BUKSZ 2009. tavaszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2008. téli száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2008. nyári száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

BUKSZ-est 2008. április 29., 18. óra
Beszégetés a FELVILÁGOSODÁSról
Ludassy Mária és Horkay-Hörcher Ferenc részvételével
ELTE TÁTK, Pázmány Péter sétány 1/A, VII. emeleti Kari Tanácsterem

 

Megjelent a BUKSZ 2008. tavaszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2007. téli száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

Könyvek és tudományos konferenciák 1956-ról (2006-2007)

 

Megjelent a BUKSZ 2007. őszi száma

A szám címlapja

Rejtvény

 

Megjelent a BUKSZ 2007. nyári száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Megjelent a BUKSZ 2007. tavaszi száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék

 

Tisztelt Olvasónk!

2007-ben ismét személyi jövedelemadójának 1 százalékával támogathatja a Budapesti Könyvszemle megjelentetését. Ehhez az egyik rendelkező nyilatkozatot a Budapesti Könyvszemle Alapítvány adataival kell kitöltenie. A Budapesti Könyvszemle Alapítvány adószáma: 19008044-1-43
Köszönjük.

 

Megjelent a BUKSZ 2006. téli száma

A szám címlapja

A teljes tartalomjegyzék


Megjelent a BUKSZ 2006. őszi száma

A tartalomból:

Bírálat
Kontler László - Hont Istvánról
Szalai Júlia - Kertesi Gáborról
Tófalvi Tamás - Jerome Brunnerről
Apor Péter - A máshol lévő emlékezet
L. Varga Péter - Medialitás és hermeneutika
Bolgár Dániel - Népből nemzet, történészből szónok
Probléma
Fleck Zoltán - A bírói függetlenség lángja és füstje
Szövegek és fordítások
Molnár Péter - Kritikus pont II.
Szemle
Mi a pálya?
Fontos könyvek 2006. II.
Rejtvények

A teljes tartalomjegyzék


Megjelent a BUKSZ 2006. nyári száma

A tartalomból:

Pintér Tibor - a fortepianókról és zenéjükről

Bánki Dezső - Francisco Vitoriáról
Bondár Éva - az egészségügy finanszírozásáról
Marosi Ernő - a középkorkutatás megújulásáról
Fazakas Gergely Tamás - a magyar kálvinizmus historiográfiájáról
Szövegek és fordítások - Vince Máté a Historia Augusta fordításáról
Szemle - a görög szofistáktól a magyar titkosügynökökig, Szent Istvántól Sztálinvárosig
Mi a pálya? - a Freud-évről
Fontos könyvek 2006. I.
Rejtvény

 

Megjelent a BUKSZ 2005. téli száma

A tartalomból:

Budapest - V
illák és gettók; Lakótelepek és építészeti utópiák; Sorsba fordult történelem és képregényes történelem; Politikai közbeszéd és filmek; Tervek és pályázatok
Tiszteletkör - Kornai János
Levelezés
Fontos könyvek 2005. III.


Tisztelt Olvasónk!

2006-ban ismét személyi jövedelemadójának 1 százalékával támogathatja a Budapesti Könyvszemle megjelentetését. Ehhez a személyi jövedelemadó-csomagban található egyik rendelkező nyilatkozatot a Budapesti Könyvszemle Alapítvány adataival kell kitöltenie. A Budapesti Könyvszemle Alapítvány adószáma: 19008044-1-43
A rendelkező nyilatkozatot a személyi jövedelemadó-bevalláshoz kell mellékelni, s a borítékban a rendelkező nevének, lakcímének és adóazonosító jelének kell szerepelnie.


Most érdemes előfizetni a BUKSZ-ra, mert 2006-tól egy-egy szám ára 1000 Ft, de az éves előfizetési díj csak 2500 Ft. Az új előfizetők ingyen válogathatnak a szerkesztőségben a korábbi lapszámokból.


Megjelent a BUKSZ 2005. őszi száma

A tartalomból:

Utasi Krisztina a megvezetés dialektikájáról
Wessely Anna - Pierre Bourdieu tudományszociológiájáról
Rákai Orsolya - Margócsy István kritikáiról
Dupcsik Csaba - Ladányi János és Szelényi Iván könyvéről
Miklósi Zoltán - Erkölcsi érvek a politikában
Csáky Marianne párhuzamos interjúi a bolognai úton botladozó magyar felsőoktatásról
Szövegek és fordítások
Szemle
Fontos könyvek 2005. II.Megjelent a BUKSZ 2005. nyári száma

A tartalomból:

Tatár György - Dezorientalizmus
Szalai Miklós - Litván György Jászi-életrajzáról
Hajdu Péter - A Római Birodalom magyar története
Bagi Zsolt - Bacsó Béláról
Pallag Zoltán - György Péterről
Farbaky Péter - Kovács Andrásról
Madarász Aladár - Szabadpénz az alvilágból
Pete Péter - Méregzöldekről és halványzöldekről
Szemle
Mi a pálya? - Michel Foucault iráni kalandja
Fontos könyvek 2005. I.
A teljes tartalomjegyzék


Megjelent a BUKSZ 2005. tavaszi száma

A tartalomból:

Beke László, Molnos Péter, Kitzinger Dávid levele
Soós Károly Attila - Antal Lászlóról
Szécsényi Endre - Frank Ankersmitről
Szummer Csaba - Erős Ferenc Ferenczi-könyvéről
Rácz József - Drogos önéletírások
Szövegek és fordítások
Szemle
Mi a pálya? - Quentin Skinnerről
Fontos könyvek 2004. IV.
A teljes tartalomjegyzék


Tisztelt Olvasónk!

2005-ben ismét személyi jövedelemadójának 1 százalékával támogathatja a Budapesti Könyvszemle megjelentetését. Ehhez a személyi jövedelemadó-csomagban található egyik rendelkező nyilatkozatot a Budapesti Könyvszemle Alapítvány adataival kell kitöltenie. A Budapesti Könyvszemle Alapítvány adószáma: 19008044-1-43
A rendelkező nyilatkozatot a személyi jövedelemadó-bevalláshoz kell mellékelni, s a borítékban a rendelkező nevének, lakcímének és adóazonosító jelének kell szerepelnie.