2019. ősz-télBÍRÁLAT
Karsai György: „Komolyan csak ókortudománnyal érdemes foglalkozni” (Szilágyi János György: Örvények fölé épülő harmónia. I-II. Interjúk, dokumentumok, levelek  I. Tudományban élni – Interjúk és tanúságtétel II. Levélben többet – Szilágyi János György személyes levelezése
(1927–2011). Szerk. Komoróczy Géza)


Szőcs Tibor: Egy okleveles adatbázis új ruhában (Györffy Györgyné: Az Árpád-kori kiadott magánoklevelek jegyzéke.  Kutatási segédeszköz)

K. Horváth Zsolt: A történelem móresre tanítása (Takács Ádám: Az idő nyomai. Michel Foucault és a történelem problémája)


Klaniczay Gábor:
A természetfeletti kommunikáció műhelye (
Pócs Éva: Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában.  Válogatott tanulmányok II. || Éva Pócs (ed.): The Magical and the Sacred Medical World || Éva Pócs (ed.): Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication

Bojti Zsolt: Oscar Wilde áltudományos tükörben (Lukács Nikolett: Oscar Wilde élete, életműve, öröksége)

G
álosi Adrienne: Egy kívülálló megjegyzései (Színház és társadalom. Szerk. Deres Kornélia, Herczog Noémi)

Réz Anna:
A szabadság lehetősége (Bernáth László: Morális felelősség, érdem és kontroll.
A morális felelősség metafizikája)


Horányi Attila: Művészet, történet, Kelet-Európából (Globalizing East European Art Histories. Past and Present. Edited by Beáta Hock, Anu Allas || A kettős beszéden innen és túl. Művészet Magyarországon 1956–1980 || Art in Hungary, 1956–1980. Doublespeak and Beyond.Szerk/Edited by Hornyik Sándor, Sasvári Edit, Turai Hedvig


DOKUMENTUM

Forgács Éva: Rajk

Heller Ágnes: A kollektív és a kulturális emlékezet szerepe az önéletrajzi emlékezésben

Szűcs Jenő: Ha referátumot tartottam volna

Az 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei konferencia
(Szeged, 2019. IX. 28–30.) előadásaiból
Balog
Iván: Bibó rehabilitációja 1989-ben a rendszerváltás előmozdítója és akadálya
Gyáni Gábor: A BUKSZ – Budapesti Könyvszemle és a Hajnal István Kör megszületése
Klaniczay Gábor: Miért egy új társaság? 
   

Czoch Gábor Az Atelier – egy francia-magyar műhely megalapítása
Mi a pálya?BIBLIOGRÁFIA